صفحه اصلی > اخبار > محتوای

12 بین المللی شانگهای پیشرفته سرامیک نمایشگاه & کنفرانس

Jan 16, 2019

12 بین المللی شانگهای پیشرفته سرامیک نمایشگاه & کنفرانس

زمان نمايشگاه: 25-27 مارس 2019


محل برگزاری: جهانی شانگهای نمایشگاه موزه نمایشگاه (شماره 1099 Guozhan جاده منطقه جدید Pudong شانگهای)
برگزار کنندگان:


صنعت شیشه و سرامیک کمیته ی سرامیک چین سیلیکات جامعه


مهندسی سرامیک کمیته چین انجمن مهندسی مکانیک


جدید رابط الیز (شانگهای) نمایشگاه خدمات شرکت گیم


کنسرسیوم صنایع سرامیک چاپ 3D
واحد پشتیبانی: سرامیک انجمن بین المللی آلمان بعد از ظهر بررسی سرامیک, شاندونگ چین سرامیک و سرامیک جیانگ سو

17-44-28-68-1030605