صفحه اصلی > اخبار > محتوای

پشتیبانی از فیلم نازک نیترید بور فعال ساخته شده برای تصفیه آب

Jan 12, 2019

با توجه به رشد سریع جمعیت و تخریب محیط زیست در سال های اخیر، چگونه می توانید آب آشامیدنی به راحتی ارزان و به سرعت تبدیل شده است مشکل فوری حل شود. توسعه غشاء مواد با بالا مقاومت مکانیکی و ثبات شیمیایی امکان حذف آلاینده های موثر از فاضلاب. دکتر لی Jie از بور نیترید آزمایشگاهی از هبی دانشگاه صنعتي پودری hBN پراکنده به الکل يسبربيل برای درمان مافوق صوت و سپس مخلوط supernatant با فیبر اسید استیک. پس از 15 دقیقه صدا و تصفیه فیلم hBN پشتیبانی نشده می تواند به دست آمده. فیلم نازک hBN خوب خواص مکانیکی, و جذب رنگ های آلی و فلزات سمی بسیار بهتر از adsorbents عمومی است.

1536550834703786