صفحه اصلی > اخبار > محتوای

از سرگیری تولید

Mar 23, 2020

Covid-19 تأثیر زیادی در تمام زندگی و کار ما دارد و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. ما در تاریخ 20 فوریه کالای جدیدی را از 20 فوریه ارسال کرده ایم. در حال حاضر همه تولید و حمل و نقل به حالت عادی برگشته اند. لطفاً به خودتان توجه کنید و آرزوی سلامتی برای شما را داریم!


20200323transportation