صفحه اصلی > اخبار > محتوای

مواد اولیه آرایشی —— پودر بورون نیترید

Jun 15, 2020

Hightemperaturesynthesizedشش ضلعی بورونیتیدeذرات ذره ای از قطعه های الکتریکی ذرات ، که می توانند به صورت ذاتی استفاده شوند

چسبندگی و جذب نیرو ، فسفات ، و ویژگی های خاصافزودن 3٪ ~ 30٪ توكسمكیكها

تبادل نظرسنجی ، پاک کردن و مقابله با واقعیت مثبت

چربی زدایی ، غیر سمی

سازنده ذغال سنگین

Boronnitridehasmanyhangingkeyslinkedwliliids

تأثیر بی عیب و نقص ، و متعلقات عالی

مواد مغناطیسی ، اندودهای رنگی

HW15