صفحه اصلی > اخبار > محتوای

بور نیترید کد HS

Mar 15, 2017

بور پودر نیترید HS کد 2850001200


boronnitridepowder1.jpg


مکعب نیترید بور HS کد 2850001200

CBN210a.jpg

نیترید بور کد HS سرامیک 2850001200

bnCERAMIC.gif