صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای

چرا است گرافن نیترید بور رسانا و شش ضلعی غیر رسانا است

Sep 11, 2017

چرا است گرافن نیترید بور رسانا و شش ضلعی غیر رسانا است؟

 

لایه بیرونی اتم کربن چهار الکترون است اما تنها سه اتم از گرافن شش زاویه ساختار لانه زنبوری از هر همسایه اتم کربن، ترک ظرفیت نمی تواند اتصال n استot محدود آن به راحتی می تواند در کل حرکت گرافن و گرافن رسانا است.

石墨烯.jpg

Theنیترید بور شش ضلعی، لایه بور است الکترون ظرفیت سه نفر پنج که شکل گیری نیترید بور نیتروژن و یا بور، خارجی ترین الکترون ها توسط تثبيت covalently تولید شده و بنابراین آزادانه در جامد کل پس پور برق حرکت نمی هدایت.

1.png

1.jpg