صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای

استفاده از اکسید بوریک

Dec 12, 2016

1، اکسید بوریک به عنوان شار هنگام تجزیه پورتلند.

2، بور اکسید dopants در مواد نیمه هادی.

3، اکسید بور در شیشه ای مقاوم در برابر حرارت و مواد افزودنی رنگ نسوز استفاده می شود.

4، اکسید بوریک عناصر و سرد از مواد اولیه اصلی تولید است.

5، فولاد آلیاژی در اکسید بور در متالورژی در تولید، تولید سوخت پر انرژی.

6، اکسید بوریک خام مینای دندان است.

7، بوریک اکسید به عنوان درمان شیمیایی حرارتی از محلول بور در صنعت ماشین آلات مواد اولیه استفاده می شود.

8، اکسید بوریک کاتالیزور در سنتز آلی است.

9 دمای بالا اکسید بور به عنوان مواد افزودنی روان کننده استفاده می شود.

10 اکسید بور در اقتصاد ملی و دیگر بخش های و همچنین انرژی اتمی صنعت و الکترونیک کاربرد در.