صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای

روند توسعه نیترید بور شش ضلعی

Nov 23, 2020

محصولات نیترید بور به طور گسترده ای در حمل و نقل هوایی ، هوافضا ، نظامی ، الکترونیکی ، متالورژی ، شیمیایی و زمینه های مدنی استفاده می شود ، بنابراین در ترکیب با کاربرد نیترید بور ، این مقاله روند توسعه آینده نیترید بور را ایجاد می کند

تک بلور بزرگ

اندازه نیترید بور شش ضلعی تأثیر زیادی در صنعت پلاستیک های رسانای حرارتی دارد ، بنابراین محصولات بزرگ نیترید بور شش ضلعی بزرگ تک بلوری نقش ضروری فزاینده ای را در ویژگی های خاص هواپیمایی ، هوافضا ، صنایع نظامی و صنایع الکترونیکی بازی می کنند. در صنایع آرایشی و بهداشتی ، نیترید بور شش ضلعی از یک کریستال بزرگ دارای انعکاس پذیری بالا است ، که می تواند کیفیت مواد آرایشی را بهبود بخشد و زمان کار را بهبود بخشد ، و همچنین می تواند اثر فلاش را نشان دهد. علاوه بر این ، نیترید بور منفرد بزرگ می تواند به دلیل واکنش ناقص ، فرار آمونیاک نیترید بور در اندازه کوچک را قطع کند.

کروی

مورفولوژی ذرات نیترید بور شش ضلعی نیز تأثیر زیادی در کاربرد نیترید بور دارد. در زمینه هایی که به ماشینکاری با نیروی برشی کم نیاز دارند ، مانند چسب رسانای حرارتی ، پلاستیک های حرارتی و سایر صنایع ، نیترید بور شش ضلعی کروی به دلیل مقاومت بین سطحی کم ، در سیستم جریان راحت تری دارد ، بنابراین می تواند تماس بین ذرات را به طور موثرتری درک کند ، و اثر هدایت گرما از نیترید بور ورق مانند ، که پشتیبانی قوی برای تحقق پردازش با سرعت بالا و با دقت بالا از این مواد ویژه را فراهم می کند ، پیشی می گیرد.

تبلور نانو

به دلیل مساحت زیاد نانوذرات ، انرژی سطح ، تعداد اتمهای سطح و کشش سطحی به سرعت افزایش می یابد ، اثرات جدید مانند اثر سطح ، اثر اندازه کوچک ، که توسط ذرات میکرون و زیر میکرون وجود ندارد و نقطه ذوب و دمای پخت ذرات نانو بسیار کاهش می یابد. برای نیترید بور شش ضلعی ، تهیه ذرات نانو می تواند عملکرد را تا حد زیادی بهبود بخشد و ایده های جدیدی به ارمغان آورد استفاده از.